Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

15.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit

Nimi englanniksi: The -isms of art history as an inspiration for visual expression and visual arts

Koodi: 4 CO22KKIL

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää taiteen menetelmiä ja kuvataiteen tekniikoita, hän laajentaa taidehistorian ymmärtämystä sekä syventää henkilökohtaista ilmaisuaan. Opiskelija osaa analysoida kuvallista ilmaisua.

Keskeinen sisältö

Maalaus, piirustus, ilmaisu, sommittelu, tyylisuunnat, -ismit, kuvalliset tekniikat ja välineet, taidehistoria, tulkinta.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, vertaisarvioinnin ja -palautteen antaminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 15.2.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua 22.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.3.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 11.6.2021 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: -

Edeltävät opinnot: -

Yhteyshenkilö: Miettinen Sirpa, sirpa.miettinen@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.2.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi