Savonia Avoin YAMK

Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus (Ylempi AMK) 5 op

15.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (ylempi AMK, YAMK) johtavia koulutuksia kuudella eri koulutusalalla. Tutkinnon osia, opintojaksoja, voi suorittaa avoimen ammattikorkeakoulun (avoin AMK) opintoina.

Avoimet YAMK-opinnot soveltuvat henkilöille, 

 • jotka haluavat suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (vaatimuksena korkeakoulututkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta).
 • joiden tavoitteena on kerätä polkuopinnot ja hakea joustavasti niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto-opiskelu vaatii korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen).
 • jotka haluavat jatkaa keskeytyneitä opintojaan ennen uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta.
 • jotka haluavat hankkia uutta osaamista.

Tämä opintojakso on osa Savonian kaikkien koulutusalojen YAMK-tutkintojen yhteisiä valinnaisia opintoja. Tutustu eri koulutusalojen YAMK-tutkintojen rakenteisiin ja sisältöihin opetussuunnitelmissa.

Tämä opintojakso vastaa sisällöllisesti Strategic Thinking and Future Orientation –opintojaksoa.

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata strategisen ajattelun ja jatkuvan uudistumisen merkityksen organisaation vision ja kilpailukyvyn kehittymisessä. Opiskelija pystyy valitsemaan uusia strategisia lähestymistapoja organisaation johtamiseen ja uudistumiseen. Hän kykenee tunnistamaan organisaation toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa ennakoinnin työkaluja, joiden avulla hän kykenee tunnistamaan organisaation ja toimialan tulevaisuuden näkymiä.

Keskeinen sisältö

 • Strateginen ajattelu ja visio
 • Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi osana strategista ajattelua
 • Skenaariotyöskentely 
 • Tulevaisuustiedon huomioiminen strategisessa johtamisessa ja päätöksenteossa

Toteutus

 • 100% verkkokurssi (Moodle).
 • Opintojakso on avoinna 15.9.2021 – 31.7.2022. Opiskelija voi kirjautua opintojakson Moodle -ympäristöön milloin vain 15.9. jälkeen.
 • Opintojakso sisältää kolme yksilötyönä tehtävää oppimistehtävää.
 • Opintojakson oppimistehtävillä on neljä tarkastusajankohtaa: 30.11.2021, 28.2.2022, 23.5.2022 ja 31.7.2022. 
 • Palautetut tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa edellä mainittujen päivämäärien jälkeen.
 • Suoritukset arvioidaan (0 - 5).

Opiskeluaineisto

Opintojakson Moodle-sivustolla ilmoitettava materiaali. 

 • HILTUNEN, Elina. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum. 
 • MONTGOMERY, Cynthia. 2012. Strategisti - Ole johtaja, jonka yrityksesi tarvitsee. Helsinki: Kauppakamari.
 • VUORINEN, Tero. 2013. Strategiakirja - 20 työkalua. Helsinki: Talentum.

Opintomaksu

Opintojakso on maksuton, kun ilmoittaudut ja aloitat opiskelun ennen 31.12.2021. 

1.1.2022 jälkeen on ilmoittautumisen yhteydessä maksettava opintomaksu. Maksut ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset ajalla 17.8.2021 - 30.4.2022. llmoittautumisen jälkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen vahvistusviestin, jossa on lisäohjeita opiskeluun.

Yhteyshenkilöt

 • Vastuuopettaja: Markku Haapakoski, markku.haapakoski@savonia.fi (tavoitettavissa 9.8.2021 jälkeen)
 • YAMK-opintojen opintoneuvoja: Arja Hiltunen, arja.hiltunen@savonia.fi
 • Avoin AMK opintoneuvojat: avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

15.9.2021

Päättyy:  

31.7.2022 23:59

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi