Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Rakennusautomaatiojärjestelmät

10.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Rakennusautomaatiojärjestelmät

Nimi englanniksi: Building Automation

Koodi: 4 CO22KRAKAU

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kiinteistöautomaatioon kytkeytyvät prosessit ja automaation toiminnat sekä hajautetun automaation rakenteen.
 • tuntee yleisimpien rakennusautomaatiojärjestelmien tiedonsiirron käsitteet, rakenteet ja ominaisuudet.
 • tuntee kiinteistöautomaation suunnitteluprojektin vaiheet, teknisen dokumentoinnin ja toteutusurakoinnin asiakirjat.
 • osaa suunnitella ja mitoittaa kiinteistöön hajautetun integroidun väyläjärjestelmän.

Keskeinen sisältö

 • Kiinteistön LVIS-prosessit
 • Automaatiojärjestelmien ominaisuudet
 • Keskitetyt järjestelmät
 • Hajautetut järjestelmät ja tiedonsiirto
 • Integraatio
 • Valvomoratkaisut
 • Suunnittelu ja dokumentointi
 • RA-urakka projektina

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 23.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.1.2022 ja sulkeutuvat 30.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa 30.4.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: ST-käsikirja 17 Rakennusautomaatiojärjestelmät

Edeltävät opinnot: -

Yhteyshenkilö: Tiilikainen Sami, sami.tiilikainen@savonia.fi

 

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

30.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi