Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kirjallinen suomen kieli, C1-taso

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE301
Nimi
Kirjallinen suomen kieli, C1-taso
Nimi englanniksi
Written Finnish, level C1
Laajuus
5 op
Arviointiasteikko
0 - 5
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa:
- kuunnella normaalitempoista puhetta mm. televisiosta ja radiosta.
- lukea sujuvasti monimutkaisiakin tekstejä ja suomalaista kirjallisuutta.
- puhua ja kirjoittaa selkeästi ja kiinnostavasti erilaisista aiheista.
- käyttää suomen kielen kielioppia ja oman alan ammattisanastoa.
- käyttää arjen sekä opiskelu- ja työelämän sanastoja hyvin ja monipuolisesti.
Keskeiset sisällöt
Tavoitteena on suomen kielen (YKI 5/C1) -testitulokseen tarvittavat taidot.
Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.
Niitä ovat kirjoittaminen, puhuminen sekä tekstin ja puheen ymmärtäminen.
Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Opiskelija tutustuu myös esimerkiksi muihin suomen kursseihin verkossa. Opettaja arvioi tehtävät elokuussa 2020. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

 

Toteutustavat

Tämä on 100 % verkkokurssi.

- Tämä on 100 % verkkokurssi.
- Se sisältää vapaaehtoisia, tunnin pituisia Zoom-tapaamisia arkena kello 9 - 16 välillä.
- Voit aloittaa opintojakson silloin, kun se sinulle sopii. Kurssin suorittamiseen menee noin 135 tuntia.

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.8.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 26.8.2021 klo 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.9.2021 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia monta kertaa opintojakson aikana 26.8.2021 mennessä.

- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan. Avoimen amk:n opiskelijat saavat todistuksen sähköpostiin. Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Edeltävät opinnot

-Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu, ei vaatimusta todistuksesta: B2-tason kielitaito)

Yhteyshenkilö

Kukka-Maaria Raatikainen, Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

26.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi