Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Google perusteet haltuun

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESGOOPE
Nimi
Google perusteet haltuun
Nimi englanniksi
Google Marketing
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat parantaa omia digitaalisenmarkkinoinnin taitoja ja menestyä työelämässä.
Kurssin aikana perehdytään Googlen markkinointiympäristöön ja käydään Google Ads-markkinoinnin perusperiaatteet läpi.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinointia Google Adsin näkökulmasta. Opiskelija saa käsityksen nykyaikaisen markkinointikampanjoinnin rakenteista hyödyntäen Google Ads -alustaa. Opintojaksolla suoritetaan kaksi Google Ads sertifikaattia.
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinoinnin näkökulmaa Google Ads-markkinoinnin näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, mitä Google Ads -mainonta tarkoittaa
- osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisenmarkkinoinnin työkaluna
- osaa selittää millä tavalla Google Ads laatupisteet vaikuttavat mainostukseen
- tuntee Google markkinoinnin perusperiaatteet.
- Opintojaksolla opiskelija suorittaa kaksi Google Ads-sertifikaattia

Keskeiset sisällöt

-Pohjustus Google Ads-markkinointiin
-Google Adsin perusperiaatteet
-Google Adsin lainalaisuudet
-Google Adsin eri mainosmuodot

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 1.6.2021. Opintojaksolle tulee kirjautua 15.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa. Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 8.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin kesän aikana. Opintojakson arvioinnit tehdään 13.8.2021 ja 20.8.2021
Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2020 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Ilmoitetaan myöhemmin

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Kuiri Tiina, tiina.kuiri@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

8.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi