Tapahtuman oletuskuva

Säteilyturvallisuusvastaava 5 op

11.1.2022 16:00

Ilmoittautuminen 2.1.2022 mennessä

Opintojakso toteutetaan seuraavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä:

 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Metropolia
 • Novia.

Verkko-opiskelu järjestetään keskitetysti Oulun ammattikorkeakoulun Moodlessa. Kurssin Moodle-oppimisalusta aukeaa perjantaina 7.1.2022. Infoluento on 11.1.2022 klo 16.00 - 17.00 etäyhteydellä, jonka linkki ja muut opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät opiskelijan Moodlesta. 

Huom! Alla ilmoittettuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia. Opintojakson lopullinen aikataulu löytyy Moodlesta.

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa
 • tunnistaa, arvioida ja minimoida säteilyn käytön riskejä ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa
 • perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa sekä toteuttaa ja
 • valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu
 • opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa sekä kehittää
 • omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan STA:n kanssa

Keskeinen sisältö

 • Säteilyfysiikan perusteet natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
 • Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
 • Potilasannosmääritysmenetelmät (ESAK, KAP, MGD, efektiivinen annos)
 • Säteilyn sironta natiivi-, hammas- ja eläinten kuvantamisessa
 • Rajauksen ja putkijännitteen merkitys sirontaan
 • Säteilydosimetria
 • Säteilysuojausten suunnittelu (HVL, materiaalit)
 • Säteilysuojelu natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
 • Säteilybiologia
 • Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
 • Säteilyturvallisuus työpaikalla
 • Säteilyturvallisuuspoikkeamat
 • Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
 • Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa

Toteutus, suoritustapa ja arviointi

 • Moodle (Oulu-amk Moodle) oppimisalustalla työskentely, harjoitukset käytännössä omalla työpaikalla.
 • Moodle-oppimisalusta aukeaa perjantaina 7.1.2022.
 • Infoluento Zoom-yhteydellä on 11.1.2022 klo 16 - 17.00.
 • Kirjallinen kuulustelu (Säteilyturvakeskukuksen lausunto 8/3020/2019).
  • Tentti on 15.3.2022 klo 16 - 17.30, valvottuna Moodle-tenttinä
  • 1. uusintatentti 22.3.2022 klo 16 - 17.30 valvottuna Moodle-tenttinä
  • 2. uusintatentti 29.3.2022 klo 16 - 17.30 valvottuna Moodle-tenttinä

Kirjallinen kuulustelu koostuu neljästä eri osiosta. Koko tentin hyväksyttyyn suoritetukseen edellytetään, että saat jokaisesta osiosta saa hyväksytyn pistemäärän. Mikäli yksikin osio on hylätty, tulee koko tentti uusia.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika päättyy 2.1.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta:
  • Lehtori Kaija Laitinen, kaija.laitinen@savonia.fi
  • Lehtori, ura- ja opinto-ohjaaja Mirja Halonen, mirja.halonensavonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:55
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen ei ole saatavilla tällä hetkellä, mutta voit ilmoittautua jonotuslistalle.
Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:55
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2022 16:00

Päättyy:  

29.3.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi