Tapahtuman oletuskuva

Etäergonomia 3 op

10.1.2022

Ilmoittautumisaika 22.11. - 15.12.2021.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää ergonomian ja erityisesti kognitiivisen ergonomian käsitteet
  • Opiskelija tietää työntekijän sekä työnantajan oikeudet ja velvollisuudet etätyön ergonomiaan sekä työhyvinvointiin liittyen
  • Opiskelija tunnistaa erilaisia ergonomisia ratkaisuja erityisesti etätyössä sekä osaa soveltaa erilaisia ergonomisia ratkaisuja työssään

Keskeinen sisältö

  • Ergonomian ja työhyvinvoinnin periaatteet etätyössä
  • Etätyön ergonomian vastuut ja velvoitteet
  • Etätyön ergonomiset ratkaisut
  • Oman työn ergonomian arviointi

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustalla, hyödyntäen verkossa olevia materiaaleja ja muuta opintojaksoon sisältyvää aineistoa, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

Opintojakson Moodle-alusta avautuu 10.1.2022 ja sulkeutuu 31.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

Arviointiasteikko:Hyväksytty (S) - 0

Materiaali 

eAineisto ja kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Opintomaksu
Opintomaksu on 45 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Tuppurainen Mari, mari.tuppurainen@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:55
45,00 €

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi