Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä

7.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Big Datan perusteet sekä visualisointi Excelillä ja Power BI:llä

Nimi englanniksi: The Fundamentals of Big Data and the Visualization with Excel and Power BI

Koodi: 4 CO22KBIG

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan Big Datan perusteisiin sekä Big Datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Lisäksi opetellaan käyttämään Exceliä ja Microsoft Power BI -työkalua tiedon visualisoinnissa sekä useista eri tietolähteistä peräisin olevan datan yhdistämisessä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin avoimen datan lähteisiin.

Opiskelija tietää mitä Big Data on ja ymmärtää sen mahdollisuudet liiketoiminnalle. Opiskelija tuntee Excelin ja Microsoft Power BI:n mahdollisuudet tiedon visualisointiin ja käsittelyyn.

Keskeinen sisältö

  • Big Datan perusteet
  • Big Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa
  • Excelin mahdollisuudet datan analysoinnissa ja visualisoinnissa
  • Microft Power BI:n perusteet
  • Avoin data

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen ja harjoitustehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: videoiden katsominen ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaan

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 7.2.2022. Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 20.3.2022 mennessä, jotta opinnot voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 7.2.2022 ja sulkeutuvat 22.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 30.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Kaikki tarvittava materiaali on saatavilla Moodle-ympäristössä.

Edeltävät opinnot: Hyvä Excelin käyttötaito

Yhteyshenkilö: Muuruvirta Petteri, petteri.muuruvirta@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

7.2.2022

Päättyy:  

22.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi