Tapahtuman oletuskuva

KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op

1.9.2021

Verkko-opinnot

Ilmoittautuminen ja opiskelu non-stop lukuvuonna 2021-2022

Kauppa ja yrittäjyys –verkko-opinnot on K-kauppiasliiton ammattikorkeakoulujen käyttöön kehittämä 15 opintopisteen (3 x 5 op) opintokokonaisuus. Opinnot antavat opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä.

KY2: Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti - ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan töissä tai vaikkapa teollisuuden eri tehtävissä.

Keskeinen sisältö

Tavoitteena on, että opiskelija osaa kaupassa työskennellessään johtaa oman osastonsa myyntiä ja ohjata oman tiiminsä toimintaa säännösten mukaisesti.

 • Kauppa työpaikkana
 • Kaupan työsuojelu
 • Toiminnan laatu
 • Kaupan töiden organisointi
 • Henkilöstöjohtamisen työvälineet

Toteutus

 • Verkko-opiskeluna omaan tahtiin, opiskeluoikeuden aikana
 • Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentit
 • KY2-osion suorittamisen jälkeen opiskelu voi jatkua KY3-osiossa

Opiskeluaineisto

Pääosin sähköinen aineisto, tarkemmat tiedot verkkoympäristössä.

Edeltävät opinnot

KY1-osion on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen KY2-osion aloittamista.

Opintomaksut

Opiskelu on maksutonta Savonian avoimen amkin opiskelijoille 31.12.2021 saakka.

1.1.2022 jälkeen ilmoittautuneille ovat opinnot maksullisia, 5 op:n opintomaksu 75 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupassa.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset ilmoittautumisaikana

 • maksuton ilmoittautuminen 16.8.2021 - 31.12.2021
 • maksullinen ilmoittautuminen 1.1.2022 - 31.3.2022

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Kai Selander, kai.selander@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.9.2021

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

www.savonia.fi