Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 4 CO21KESSUUNTA
Nimi Suunnitelmallisesti kohti omaa uraa ja työelämää
Nimi englanniksi Systematically Towards Own Career and Working Life
Laajuus 2 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa omat vahvuutensa ja osaamisensa peilaten työelämään.
 • ymmärtää itsensä johtamisen ja urasuunnittelutaitojen merkityksen itsenäisessä työnhaussa.
 • ymmärtää oman motivaatiorakenteen merkityksen mielekkään työuran rakentamisessa.
 • on pohtinut perusteellisesti omaa paikkaansa työelämässä ja hahmottaa millä keinoin voi tavoitella tätä.
Keskeiset sisällöt
 • Tulevaisuuden työelämä ja työelämätaidot
 • Oman uran suunnittelu
 • Oma osaaminen ja sen sanottaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Motiaatiotietous (Steven Reiss) urasuunnittelun pohjana
 • Hyvinvointia tukeva ajankäyttö
Suoritustavat
 • Itsenäinen opiskelu
 • Verkko-opintojaksolle osallistuminen
 • Viikkotehtävien ja harjoitusten tekeminen

Kurssiin kuuluu itsepohdiskelua sisältäviä sekä oman uran suunnittelua tukevia viikkotehtäviä ja harjoituksia. Kurssiin kuuluvat tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 11.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 20.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 10.9.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaali jaetaan opintojakson Moodle-alustalla.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kivi Marja-Riitta, marja-riitta.kivi@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

20.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi