Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla

12.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-alalla

Nimi englanniksi: Welfare and Health Promotion in Social and Health Care

Koodi: 4 CO22KHYV

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida erilaisten hyvinvoinnin ja terveyskäsitysten yhteyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveysalalla
  • soveltaa hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita ja kansallisia strategioita ja linjauksia
  • analysoida olemassa olevia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja, menetelmiä ja toimintamalleja

Keskeiset sisällöt

  • Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet sekä eettiset periaatteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • Hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinot, menetelmät ja toimintamallit
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuudet ja haasteet erilaisissa toimintaympäristöissä ja väestöryhmissä

Suoritustavat

- Orientoivan tehtävän tekeminen, osallistuminen webinaareihin ja verkkokeskusteluihin, verkkopohjaisten oppimistehtävien suorittaminen, raportin kokoaminen
- Kaikki oppimistehtävät edellyttävät teoreettisen lähdekirjallisuuden käyttöä ja yhteiskunnalliseen kehittämiseen liittyviä julkishallinnon asiakirjoja (STM, OPH, THL ym.).
- Opiskelija voi kohdentaa oppimistehtäviä oman mielenkiintonsa, osaamisensa ja työyhteisönsä kehittämistarpeiden pohjalta sekä kehittää omaa asiantuntemustaan sosiaali- ja terveysalla

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 12.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 18.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 19.1.2022 ja sulkeutuvat 4.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

- Opintojaksolla on kolme Webinaaria. Aloituswebinaari 19.1.2022, väliwebinaari 2.3.2022 ja loppuwebinaari 20.4.2022

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Opintojakso edellyttää teoriakirjallisuuden ja lähdeaineiston käyttöä teema- alueiden mukaisesti.
- Opintojakson kirjallisuuslähteitä ja materiaalilinkkejä on Moodlessa.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Koljonen Ulla-Maija, ulla-maija.koljonen@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

12.1.2022

Päättyy:  

4.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi