Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 3D-tulostuksen perusteet (teoria)

11.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: 3D-tulostuksen perusteet (teoria)

Nimi englanniksi: Basics of 3D Printing (theory)

Koodi: 4 CO22KEK5000

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet, tuntee tulostusprosessin etenemisen vaiheet, yleisimmät menetelmät, materiaalit, ohjelmistot ja laitteistot.
Opiskelija saa kurssilla yleiskäsityksen 3D-skannauksen menetelmistä ja käyttökohteista.
Opiskelijalla on kurssin jälkeen yleiskäsitys siitä, mitä 3D-tulostettavan kappaleen suunnittelussa on huomioitava. 

Keskeinen sisältö

  • Tulostusmenetelmät
  • Tulostuksessa käytettävät materiaalit
  • Tulostettavien kappaleiden suunnitteluperiaatteet ja -ohjelmistot
  • Laitteistot ja palvelutarjoajat
  • Tulevaisuuden näkymiä
  • 3D-skannauksen perusteet: yleisimmät menetelmät ja käyttökohteet

Suoritustavat

- verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 11.1.2022 ja sulkeutuu 15.5.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 31.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.6.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Jaetaan Moodlen kautta. Osa materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta osa kurssimateriaalista on englannin kielellä.

Yhteyshenkilö: Alonen Antti, antti.alonen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi