Tapahtuman oletuskuva

Syksy 2021 Johdanto palvelumuotoiluun

17.9.2021

Opintoihin ilmoittautuminen non-stop 16.8.2021 – 30.11.2021.   

Opintoihin kirjautuminen non-stop 17.9.2021 - 1.12.2021.            

Opintojen suorittaminen non-stop 17.9.2021 – 21.12.2021.

 

Osaamistavoitteet

  • Ymmärtää palvelumuotoilun prosessin ja keskeiset käsitteet.
  • Tunnistaa palveluiden haasteita ja keinot ratkaista niitä.
  • Tunnistaa palvelumuotoilun mahdollisuudet parantaa entisiä ja suunnitella uusia palveluja.

Keskeinen sisältö

  • Palvelumuotoilun tausta ja toiminta-ajatus
  • Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet ja prosessi
  • Palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuudet

Opintojen laajuus: 1 op

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Toteutus

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 17.9.2021.
- Opintojaksolle täytyy ilmoittautua 30.11.2021 mennessä ja kirjautua 1.12.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 17.9.2021 ja sulkeutuvat 21.12.2021 klo: 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 21.1.2022 mennessä.

Opiskeluaineisto

Materiaalit ilmoitetaan Moodle-kurssilla.

Lisätiedot

Sisältö ja toteutus: Sirviö Timo, timo.sirvio@savonia.fi 

Ilmoittautuminen: campusonline@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

17.9.2021

Päättyy:  

21.12.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi