Tapahtuman oletuskuva

yPolku 1 – Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

11.1.2022 00:00

Ajankohta 11.1. - 18.3.2022

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.

Opiskelija voi jatkaa liiketoiminnan kehittämistä perustamisvaiheeseen asti yPolulla suoritettuaan yPolku1-opintojakson, seuraavat opintojaksot ovat yPolku2 – Ideasta asiakastyöhön (5op) ja yPolku3 – Liiketoiminnan käynnistäminen (5op). yPolku-opintojaksot eivät edellytä yrityksen perustamista.

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

Onko sinulla idea, jonka liiketoimintamahdollisuuksia haluaisit tutkia?

Tämä opintojakso perehdyttää liiketoimintaideoiden kehittämisen ensiaskeliin. Siinä tutustutaan ideoiden liiketoiminnallisiin perusedellytyksiin: haluttavuuteen, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen.

Opintojaksolla opit keräämään ja analysoimaan asiakas- ja markkinatietoa, tuottamaan ja arvioimaan ideoita sekä tutkimaan vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Opit myös esittelemään tuote- tai palveluideasi lyhyesti ja ytimekkäästi.

Keskeinen sisältö

Työskentely kattaa kaupallistamisprosessin alkuvaiheet, jossa tunnistetaan asiakastarve ja kehitetään siihen ratkaisuidea:

  • asiakas- ja markkinatiedon kerääminen ja analysointi
  • asiakastarvetta vastaavan ratkaisuidean kehittäminen
  • alkuvaiheen markkinatutkimus ja projektisuunnittelu
  • idean esittely (pitchaus)
  • tulosten analysointi ja oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjaan
Suoritustavat

Oppimispäiväkirja ja pitchausvideo.

Toteutustapa

Itsenäinen verkko-opiskelu ja liikeideakohtaiset sparraukset. Opintojakso on verkkokurssi, joka toistuu kaksi kertaa vuodessa

Aikataulu

11.1. - 18.3.2022.

Edeltävä osaaminen

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Lisätietoja antavat
  • TKI-asiantuntija, yrittäjyysvalmentaja Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi
  • avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2022 00:00

Päättyy:  

3.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi