Tapahtuman oletuskuva

yPolku 1 Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

11.1.2022

yPolku on uuden liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille yhteinen yrittäjyyden opintokokonaisuus. yPolulla tutustutaan yrittäjyyteen ja harjoitellaan yrittäjämäisiä työtapoja tutkimalla ja kehittämällä uusia liikeideoita todellisessa markkinaympäristössä.

Opiskelija voi jatkaa liiketoiminnan kehittämistä perustamisvaiheeseen asti yPolulla suoritettuaan yPolku1-opintojakson, seuraavat opintojaksot ovat yPolku2 – Ideasta asiakastyöhön (5op) ja yPolku3 – Liiketoiminnan käynnistäminen (5op). yPolku-opintojaksot eivät edellytä yrityksen perustamista.

Liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen 5 op

Onko sinulla idea, jonka liiketoimintamahdollisuuksia haluaisit tutkia?

Tämä opintojakso perehdyttää liiketoimintaideoiden kehittämisen ensiaskeliin. Siinä tutustutaan ideoiden liiketoiminnallisiin perusedellytyksiin: haluttavuuteen, toteutettavuuteen ja kannattavuuteen.

Opintojaksolla opit keräämään ja analysoimaan asiakas- ja markkinatietoa, tuottamaan ja arvioimaan ideoita sekä tutkimaan vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Opit myös esittelemään tuote- tai palveluideasi lyhyesti ja ytimekkäästi.

Keskeinen sisältö

Työskentely kattaa kaupallistamisprosessin alkuvaiheet, jossa tunnistetaan asiakastarve ja kehitetään siihen ratkaisuidea:

  • asiakas- ja markkinatiedon kerääminen ja analysointi
  • asiakastarvetta vastaavan ratkaisuidean kehittäminen
  • alkuvaiheen markkinatutkimus ja projektisuunnittelu
  • idean esittely (pitchaus)
  • tulosten analysointi ja oppimisen reflektointi oppimispäiväkirjaan
Suoritustavat

Oppimispäiväkirja ja pitchausvideo.

Toteutustapa

Itsenäinen verkko-opiskelu ja liikeideakohtaiset sparraukset. Opintojakso on verkkokurssi, joka toistuu kaksi kertaa vuodessa

Aikataulu

11.1. - 18.3.2022.

Edeltävä osaaminen

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- jos olet tällä hetkellä Savonian tutkinto-opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Savoniassa nyt opiskelevat tutkinto-opiskelijat eivät täytä lomaketta, vaan ilmoittautuvat suoraan sähköpostiin: marja.kauppinen@savonia.fi 

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätietoja antavat
  • TKI-asiantuntija, yrittäjyysvalmentaja Marja Kauppinen, marja.kauppinen@savonia.fi
  • avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022 23:55
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022 23:55
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

11.1.2022

Päättyy:  

18.3.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi