Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESKEH
Nimi
Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa
Nimi englanniksi
A person with special needs as a client in health care
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakso tarjoaa perusteet, käsitteet ja toimintamalleja kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen, ohjaamiseen ja hoitamiseen terveydenhuollon palveluverkostoissa.
Opiskelija ymmärtää mitä kehitysvammaisuus on ja millaisia terveystarpeita kehitysvammaisuuteen liittyy

Opiskelija saa valmiuksia kohdata kehitysvammaisen henkilön potilaana ja ohjata häntä palveluverkostoissa
Opiskelija osaa soveltaa potilas- ja asiakaslähtöisiä menetelmiä kehitysvammaisen henkilön hoito- ja palveluprosessissa

Keskeiset sisällöt

Mitä on kehitysvammaisuus?
Kehitysvammainen henkilö ja terveys
Kehitysvammaisen henkilön auttamisen menetelmiä
Kehitysvammaisen henkilön palveluverkko

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.05.2021
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 04.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 07.06.2021 ja sulkeutuvat: osa 26.07.2021 ja loput 09.08.2021 klo: 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 03.09.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Maria Arvio, Seija Aaltonen. 2012. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim (soveltuvin osin)
Outi Kari, satu Laakso, Tuula Niskanen & Mari Seppänen. 2020. Vammaistyön käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro (soveltuvin osin)
THL. Vammaispalvelujen käsikirja. https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja
teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Heiskanen Sanna, sanna.heiskanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

9.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi