Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESEK1000
Nimi
3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi
Nimi englanniksi
3D-modelling in cloud – Onshape basic course
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Tuotesuunnittelu tehdään nykyään lähes poikkeuksetta tietokoneella. Uutena ilmiönä on pilvipohjainen suunnittelutyö, jossa käytetään hyväksi Internetin kautta ja selaimella toimivaa palvelua. Käyttäjän ei tarvitse huolehtia tallennuksista eikä ohjelmistopäivityksistä. Myös tiimitoiminta on erittäin joustavaa. Opintojakso perehdyttää opiskelijan kolmiulotteiseen piirremallinnukseen hyödyntäen ilmaista, pilvipohjaista Onshape-ohjelmistoa (http://cad.onshape.com).
Kurssi soveltuu myös kulttuurialan opiskelijoille ja monialaisesti kaikille 3D-suunnittelusta ja sen pilvipohjaisista sovelluksista (SaaS, Software as a Service) kiinnostuneille opiskelijoille ja työssään aiheeseen liittyvää tietoa ja osaamista tarvitsevitseville henkilöille.
Opiskelija

-ymmärtää piirrepohjaisen 3D-mallinnuksen yleiset periaatteet
-osaa laatia mallinnussuunnitelman
-osaa käyttää Part Studio ja Multipart -ominaisuuksia
-osaa laatia 3D-piirteiden pohjana käytettävät sketsit
-osaa muodostaa yleisimmät 3D-piirteet
-osaa muodostaa kokoonpanon
-osaa tehdä osa- ja kokoonpanopiirustukset sekä niihin osaluettelot

Keskeiset sisällöt

-Piirremallinnuksen perusteet
-Sketsit
-Tärkeimmät piirteet
-Kokoonpanojen luonti
-Valmistuspiirustukset
-Kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, verkkotehtävien ja teematenttien suorittaminen ja henkilökohtaisen harjoitustyön suorittaminen. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teematentin suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyön arvosanaa on mahdollista korottaa, mutta se täytyy tehdä opintojakson toteutuksen aikana. Opintojakson päättymisen jälkeen harjoitustöitä ei enää oteta vastaan.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2021 mennessä. 
-Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2021 mennessä.

 

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

-Hietikko Esa: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape, BOD 2017
-https://www.onshape.com/learn/learn-cad  
-suomenkielistä opetusmateriaalia ja videoita jaetaan Moodlen kautta

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Urpilainen Arto, arto.urpilainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi