Tapahtuman oletuskuva

Kuvallisen ilmaisun ja taiteen inspiraationa taidehistorian -ismit 5 op

15.2.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää taiteen menetelmiä ja kuvataiteen tekniikoita, hän laajentaa taidehistorian ymmärtämystä sekä syventää henkilökohtaista ilmaisuaan. Opiskelija osaa analysoida kuvallista ilmaisua.

Keskeinen sisältö

Maalaus, piirustus, ilmaisu, sommittelu, tyylisuunnat, -ismit, kuvalliset tekniikat ja välineet, taidehistoria, tulkinta.

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, vertaisarvioinnin ja -palautteen antaminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

  • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 15.2.2022.
  • Opintojaksolle täytyy kirjautua 22.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
  • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.3.2022 ja sulkeutuvat 15.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 11.6.2021 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

  • Sisällön ja toteutuksen osalta: Miettinen Sirpa, sirpa.miettinen@savonia.fi
  • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.2.2022

Päättyy:  

15.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi