Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

18.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

Nimi englanniksi: Organizational Culture as a Success Factor for Companies

Koodi: 4 CO22KLLV0300

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää organisaatiokulttuurin roolit yrityksen menestyksen kannalta.
  • osaa analysoida organisaatiokulttuuria.
  • kykenee kehittämään organisaatiokulttuuria vision saavuttamiseksi.
  • osaa toimia esimiehenä organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Keskeinen sisältö

  • Organisaatiokulttuuri menestyksen mahdollistajana
  • Huippuorganisaatioiden kulttuurin piirteet
  • Organisaatiokulttuurin osa-alueet
  • Organisaatiokulttuurin analysointitavat
  • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
  • Esimiehen rooli organisaatiokulttuurissa

Suoritustavat

-itsenäinen opiskelu
-verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
-aineistoihin perehtyminen
-verkkotentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 18.1.2022 ja sulkeutuu 8.4.2022 klo 23:55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 26.1.2022, jotta opintojakson voi suorittaa.

-Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 8.4.2021 mennessä.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 6.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali:Ilmoitetaan Moodle-alustalla kurssin alettua.

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Virolainen Ilona, ilona.virolainen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.1.2022

Päättyy:  

8.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi