Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun

4.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLINK
Nimi
Tavoitteena unelmaduuni? Vaikuttavalla LinkedIn-profiililla vauhtia työnhakuun
Nimi englanniksi
Are you ready for your dream job? Create a LinkedIn profile to boost the processX
Laajuus
2 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • tunnistaa ja sanoittaa työelämän näkökulmasta keskeisimmät arvot ja osaamiset.
  • laatia suunnitelman työnhakuun.
  • rakentaa LinkedIn-profiilin.
  • hyödyntää LinkedIniä työnhaussa ja verkostoitumisessa.
Keskeiset sisällöt
  • LinkedIn: alustan perustoiminnallisuuksien läpikäynti
  • LinkedIn: miten sitä hyödynnetään verkostoitumisen ja työnhaun tukena
  • Omien vahvuuksien sanoittaminen
  • Työnhaun suunnitelman luominen
Suoritustavat
  • Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, julkisen LinkedIn-profiilin rakentaminen ohjatusti, LinkedIn-profiilien vertaisarviointi pienryhmissä
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 4.6.2021.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.6.2021 mennessä, jotta opinnot voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 5.7.2021 ja sulkeutuvat 27.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Moodle-aineistot (videot, LinkedIn-opas, tehtävät ja artikkelit)

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Kivi Marja-Riitta, marja-riitta.kivi@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

4.6.2021

Päättyy:  

27.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi