Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 3D-tulostuksen perusteet (teoria)

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESEK5000
Nimi
3D-tulostuksen perusteet (teoria)
Nimi englanniksi
Basics of 3D Printing (theory)
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

3D-tulostuksen peruskurssi (teoria) tarjoaa nimensä mukaisesti yleiskatsauksen 3D-tulostuksen menetelmistä sekä käytöstä nyt ja lähitulevaisuudessa.
Kurssilla käydään läpi yleisimmät 3D-tulostusmenetelmät ja materiaalit teoriatasolla. Kurssilla käydään läpi yleisimmät 3D-skannauksen menetelmät ja käyttökohteet teoriatasolla.
Kurssi sopii erityisesti tekniikan ja kulttuurialan opiskelijoille, mutta käy kaikkien alojen opiskelijoille.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen periaatteet, tuntee tulostusprosessin etenemisen vaiheet, yleisimmät menetelmät, materiaalit, ohjelmistot ja laitteistot.
Opiskelija saa kurssilla yleiskäsityksen 3D-skannauksen menetelmistä ja käyttökohteista.
Opiskelijalla on kurssin jälkeen yleiskäsitys siitä, mitä 3D-tulostettavan kappaleen suunnittelussa on huomioitava. 

Keskeiset sisällöt

Tulostusmenetelmät
Tulostuksessa käytettävät materiaalit
Tulostettavien kappaleiden suunnitteluperiaatteet ja -ohjelmistot
Laitteistot ja palvelutarjoajat
Tulevaisuuden näkymiä
3D-skannauksen perusteet: yleisimmät menetelmät ja käyttökohteet

Suoritustavat

verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle avautuu 1.6.2021.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.7.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.08.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Jaetaan Moodlen kautta. Osa materiaalista on englannin kielellä.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Alonen Antti, antti.alonen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi