Tapahtuman oletuskuva

Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5 op

27.9.2021

Verkko-opinnot

Kaikki opiskelupaikat ovat täynnä. Jonossa on 135.

Kehitä työelämässä tarvittavaa osaamistasi Työkykykoordinaattorikoulutuksessa (10 op), joka sisältää kaksi opintojaksoa. Koulutus on EQF tasoa 6. Toinen osa järjestetään keväällä 2022. Työkykykoordinaattorikoulutus pohjautuu hallituksen työkykyohjelmaan. Työkykyohjelmalla on kaksi tavoitetta. Tavoitteena on auttaa osatyökykyisiä pääsemään työelämään ja toisaalta tavoitteena on tukea työssä olevia pysymään työelämässä työkyvyn alenemasta huolimatta. Työkykykoordinaattorilta saa tietoa ja opastusta työllistymiseen ja työssä jatkamiseen liittyvissä asioissa. 
Työkykykoordinaattoreita työskentelee mm. SOTE-keskuksissa, TE-palveluissa tai HR-tehtävissä.

Syksyn opintojakson aikana opiskelija hankkii perusosaamisen työllistymisen ja työkyvyn palvelujärjestelmästä, sen osa-alueista ja toiminnasta. Oppii tuntemaan työllistymisen ja työkyvyn haasteisiin liittyviä tekijöitä ja tilanteita sekä etsimään keinoja tilanteiden ratkaisemiseksi osana yhteistyöverkostoja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää työkyvyn säilymisen, arvioinnin ja edistämisen merkityksen yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • tuntee työllistymisen ja työkyvyn tuen toimijoiden roolit, verkoston ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön
 • osaa toimia osana monialaista verkostoa ja järjestelmää työroolistaan käsin
 • tuntee kolmannen sektorin tarjoamat palvelut työssä jatkamisen ja työllistymisen edistämiseksi
 • ymmärtää työn ja sen murroksen sekä suomalaista työelämää
 • tuntee työikäisten työllistymisen ja työkyvyn haasteita.

Toteutus

 • Verkko-opiskelua Savonia-ammattikorkeakoulun Moodlessa 27.9. - 21.12.2021 sekä
 • Yhteiset seminaaripäivät 6.10.2021, 11.11.2021 ja 14.12.2021, tarkemmat tiedot Moodlessa.
 • Suoritukset arvioidaan (Hyväksytty - Hylätty).

Opiskeluaineisto

Ilmoitetaan tarkemmin opiskelun alussa.

Opintomaksu

Koulutus on maksuton syksyllä 2021.

Opiskelun aikaiset tuet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen 

Sitovat ilmoittautumiset opintojakson ilmoittautumisaikana 10.8. - 20.9.2021. Ilmoittautuminen alkaa 10.8. klo 8.00 ja paikat (30) paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit myös jonottaa vapautuvaa paikkaa.

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Opettaja Mari Tuppurainen, mari.tuppurainen@savonia.fi (9.8.2021 alkaen)
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

27.9.2021

Päättyy:  

1.11.2021

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot

Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

www.savonia.fi