Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Työhyvinvoinnin kehittäminen

12.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Työhyvinvoinnin kehittäminen

Nimi englanniksi: Developing Work Wellbeing

Koodi: 4 CO22KLLX8020

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää työhyvinvoinnin eri osa-alueet
 • osaa arvioida organisaation työhyvinvoinnin tilaa.
 • kykenee kehittämään omaa työhyvinvointia.
 • ymmärtää esimiehen keinot kehittää työhyvinvointia organisaatiossa.
 • kykenee kehittämään organisaation työhyvinvointia.

Keskeiset sisällöt

 • Työhyvinvoinnin osa-alueet
 • Stressi työssä ja työuupumus
 • Työn imu ja Flow työssä
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen yksilön, tiimin ja organisaation näkökulmasta
 • Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä
 • Ikäjohtaminen
 • Haastavien työhyvinvointitilanteiden ennakointi ja käsittely
 • Muutoksen johtaminen työhyvinvoinnin näkökulmasta
 • Työhyvinvoinnin johtaminen
 • Työhyvinvointiin liittyvä konsultointi

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen

- itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti (verkossa)

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 12.1.2022.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 20.1.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 20.1.2022 ja sulkeutuvat 8.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 8.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

- Aura,O. 2016. Strategisen hyvinvointi. Ossi Aura Consulting, Helsinki.
- Laine, P. 2013. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Turun yliopisto, Turku. Väitöskirja. (Luvut: 2.3, 2.4, 4.1, 4.3, 5.3, 5.4, 6).
- Manka,M-L. ym. 2012. Työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Synergos, Tampere.
- Puttonen, Ym. 2016. Työhyvinvointi paremmaksi. Työterveyslaitos, Helsinki
(Edellä mainitut kirjat löytyvät maksutta internetistä)

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Virolainen Ilkka, ilkka.virolainen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

12.1.2022

Päättyy:  

8.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi