Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kiertotalous

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21WUV0100
Nimi
Kiertotalous
Nimi englanniksi
Circular economy
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kiertotalouden käsitteen ja osaa tulkita sekä arvioida tulevaisuuden megatrendejä oman alansa ajureina. Opiskelija tuntee kiertotalouden tärkeimmät tavoitteet, painopistealueet, käsitteet sekä näiden taustalla vaikuttavat globaalit ajurit. Lisäksi opiskelija ymmärtää yritysvastuun käsitteen ja tuntee kiertotalouden eri liiketoimintamallit sekä niihin liittyvät menetelmät. Opiskelija osaa arvioida kiertotalouden eri toimintamallien mahdollisuudet ja haasteet yrityksille sekä yhteisöille.

Keskeiset sisällöt
  • kiertotalouden määritelmä ja käsitteet, tulevaisuuden megatrendit
  • EU:n kiertotalouspaketti soveltuvin osin
  • Suomen kiertotalouden tiekartta 2016-2025 (Sitra)
  • vastuullinen yritystoiminta ja kiertotalouden liiketoimintamallit sekä menetelmät
Suoritustavat

Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso sisältää erityyppisiä oppimistehtäviä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien pohjalta (ei tenttiä).

Toteutustavat
  • 100% verkkokurssi (Moodle)
  • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 01.06.2021.
  • Opintojaksolle täytyy kirjautua 08.06.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
  • Tehtävien palautusalustat sulkeutuvat 09.08.2021 klo: 23.59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
  • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus tapahtuu kuukauden sisällä opintojakson päättymisestä
Arviointiasteikko
Hyväksytty(S) - Hylätty(0)
Materiaali

Moodlessa jaettava materiaali, muu opettajan osoittama materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Pentinsaari Tanja, tanja.pentinsaari@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

9.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi