Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Sijoitustoiminta

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSIJ
Nimi
Sijoitustoiminta
Nimi englanniksi
Investment Activities
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet pääpiirteissään
 • määritellä erilaisten sijoituskohteiden erityispiirteet
 • kuvata tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden
 • kuvata sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen näkökulmasta
 • käyttää keskeisiä sijoittamiseen liittyviä termejä sekä tunnuslukuja
 • soveltaa sijoituksiin liittyvää verolainsäädäntöä
Keskeiset sisällöt

Rahoitusmarkkinoiden toiminta, pörssiosakkeet sijoituskohteena, sijoitusrahastot, korkosijoitukset, muut sijoituskohteet, riski ja tuotto-odotus, sijoitusstrategiat, sijoitusten verotus.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen, verkkotentti.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 13.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 1.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 1.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Pörssisäätiön oppaat (uusimmat): Sijoittaminen – opas uteliaille, Sijoitusrahasto-opas, Osakeopas, Sijoittajan korko-opas, Sijoittajan vero-opas. Verkkomateriaalit.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Luhtinen Susanna, susanna.luhtinen@savonia.fi

 

Tapahtuma on tällä hetkellä täynnä, mutta voit halutessasi ilmoittautua jonotuspaikalle.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi