Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Muuttuva kasvatustyö

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSSMUKA
Nimi
Muuttuva kasvatustyö
Nimi englanniksi
Diversified Upbringing of Children
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tarkastella lapsuutta ja lapsen asemaa osana yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta
 • tunnistaa lapsi- ja perhepolitiikan kehitystä
 • selittää ammatillisen kasvatustyön tavoitteita ja menetelmiä sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä
 • tuottaa itsearvioinnin osaamisestaan.
Keskeiset sisällöt
 • muuttuva lapsuus ja muuttuva perhe
 • lapsen oikeudet, lapsi- ja perhepolitiikka
 • erilaiset kasvatuskulttuurit
 • kasvatustietoisuus ja sosialisaatio
 • moniammatillinen kasvatusyhteistyö ja varhaiskasvatuspalvelut
 • ekologinen malli
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen ja harjoitustehtävät. Itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2020.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.6. 2020 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2020 ja sulkeutuvat 31.7.2020 klo: 23:59, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2020 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 20.8.2020 mennessä.
Arviointiasteikko

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin/tenttiin/työpajatyöskentelyyn.

 

Materiaali
Ilmoitetaan Moodlessa.
Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Juntunen Anne-Leena, Anne-Leena.Juntunen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi