Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Tekoälyn ohjelmointi

10.1.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Tekoälyn ohjelmointi

Nimi englanniksi: AI programming

Koodi: 4 CO22KETV1400

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija

 • osaa hyödyntää Python-kirjastojen valmiita tekoälyalgoritmeja.
 • ymmärtää muutamien tärkeimpien tekoälyalgoritmien toiminnan pääperiaatteet.
 • osaa esikäsitellä datan koneoppimiseen sopivaksi.
 • hallitsee datan visualisoinnin perusteet.

Keskeinen sisältö

 • Tekoälysovelluksen toteutus Python-kielellä
 • Datan esikäsittely
 • Datan visualisointi
 • Regressio
 • Pääkomponenttianalyysi
 • Klusterointi ja luokittelu
 • Neuroverkot ja syväoppiminen
 • NumPy
 • pyplot
 • scikit-learn
 • Tensorflow/Keras

Suoritustavat

 • Harjoitustehtävien suorittaminen
 • Videoidut luennot, itsenäinen opiskelu, harjoitustöitä

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 10.1.2022.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.1.2022 ja sulkeutuvat 8.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 22.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: Kurssin alussa julkaistava materiaali

Edeltävät opinnot: Python-ohjelmoinnin perusteet

Yhteyshenkilö: Koponen Janne, janne.koponen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

8.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi