Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Lean-johtamisen perusteet

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi 
4 CO21KESLEAN
Nimi
Lean-johtamisen perusteet
Nimi englanniksi
Lean Management 
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Lean on maailman laajimmalle levinnein johtamisfilosofia. Lean-osaajilla riittää kysyntää toimialasta riippumatta. Pohjimmiltaan lean on ajattelu- ja johtamistapa, jonka soveltamisella voidaan saavuttaa huomattavaa kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamista. Leanin keskeisenä periaatteena on jatkuvan parantamisen ajatusmallin tuominen organisaation jokapäiväiseen toimintaan. Tulokset näkyvät tehokkaampina tuotanto- ja palveluprosesseina sekä konkreettisina tuloksina, mm. laadun ja asiakastyytyväisyyden parantuessa. Tällä opintojaksolla opit lean-johtamisen perusteet, tutustut tärkeimpiin lean-työkaluihin ja – menetelmiin ja opit soveltamaan niitä organisaatioiden johtamisessa ja kehittämisessä. Kurssi sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä leanin soveltamisesta eri organisaatioissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää leanin periaatteet
-osaa nimetä leanin keskeiset käsitteet ja tuntee niiden sisällön
-osaa soveltaa leanin periaatteita organisaation johtamisessa ja kehittämisessä
-osaa nimetä ja soveltaa yleisimpiä lean-työkaluja

Keskeiset sisällöt
-Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.
Suoritustavat

-Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, lopputentti.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021. -  - Opintojaksolle täytyy kirjautua 4.7.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 31.5.2021 ja sulkeutuvat 15.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
- Opintojakson voi tenttiä aikavälillä 14.7.2021. – 15.8.2021. Tentin voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 15.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

 

Materiaali
-Moodleen koostettu luentomateriaali
-teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, verkkosivustoja ja yritysesimerkkejä (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
-lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi
-Suositellaan luettavaksi: Modig, Niklas & Åhlström, Pär: Tätä on Lean. Rheologica Publishing 2013.
Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Suuronen Niina, Niina.Suuronen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

15.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi