Tapahtuman oletuskuva

Hevosen käyttö 5 op

17.1.2022

Ilmoittautuminen 9.1.2022 mennessä.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu aloitteleville valmentajille ja harrastajille, joilla on mahdollisuus tehdä valmennussuunnitelma omalle tai tuttavan hevoselle.

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • valita ja käyttää erilaisia hevosen kouluttamisen menetelmiä
 • valmentaa, käyttää ja kilpailuttaa hevosia valitsemassaan käyttömuodossa
 • tunnistaa, hoitaa ja ennaltaehkäistä urheiluhevosten vammoja ja sairauksia.

Keskeinen sisältö

 • Hevosen oppiminen ja kouluttaminen
 • Hevosen käyttömuodot
 • Valmennusfysiologian perusteet
 • Valmennuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • Urheiluhevosen vammat ja sairaudet
 • Hevosen kilpailuttaminen

Opiskelu

 • verkkokurssi Moodlessa
 • itsenäinen opiskelu: aktiivinen osallistuminen, verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
 • verkkoluennot, harjoitustehtävät, valmennussuunnitelman teko, tentti
 • opettaja vastaa kurssin aikana kysymyksiin ja järjestää tarvittaessa verkkotapaamisia

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali: eAineistot ja muut opintojakson alussa sovittavat aineistot.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 9.1.2022 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Katriina Pylkkänen, katriina.pylkkanen@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2022 23:55
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 9.1.2022 23:55
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

17.1.2022

Päättyy:  

10.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi