Tapahtuman oletuskuva

Muutosjohtaminen 5 op

3.2.2022

Ilmoittautuminen 22.11. - 6.12.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata muutosjohtajan roolin ja tehtävät muutostilanteissa.
 • osaa nimetä osaamista ja taitoja, joita tehokas muutosjohtaminen edellyttää.
 • osaa nimetä muutosjohtamisen askeleet.
 • osaa kertoa erilaisia muutoksen johtamisen tapoja ja osaa arvioida niiden soveltumista erilaisiin tilanteisiin.
 • osaa soveltaa, miten muutoshankkeesta voi viestiä eri sidosryhmille.

Keskeinen sisältö

 • muutosjohtamisen perusteet
 • organisaatiokulttuurin ja erilaisten ihmistyyppien merkitys muutoksen toteuttamisessa
 • onnistunut muutoksen johtaminen ja muutoksen johtamisen askeleet
 • muutoshankkeesta viestiminen

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, opintopiirityöskentely: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, harjoitustehtävien ja verkkotenttien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 3.2.2022 ja sulkeutuu 6.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 4.2.2022 ja sulkeutuvat 6.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Harjoitustehtävien ja verkkotenttien tarkempi aikataulu ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kaikkien tehtävien tulee olla palautettuna 6.5.2022 mennessä.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 18.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Kotter, John ja Rathgeber, Holger: Jäävuoremme sulaa : muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa (2008)
-muu opiskeltava materiaali ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 22.11. - 6.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.2.2022

Päättyy:  

6.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi