Kaksi ihmistä käyttää erilaisia tietokoneita. Edustalla kaavio.

Big Data 5 op

10.1.2022

Microkadun kampus

Opintojakso sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat hankkia perusosaamista tai tarvitsevat lisäosaamista sekä henkilöille, jotka suunnittelevat tietotekniikan opiskelua ammattikorkeakoulussa.
Tutustu tietotekniikan tutkinto-ohjelmaan tästä!

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää miten suuria järjestämättömiä datavirtoja voidaan analysoida ja pyrkiä löytämään niistä merkitsevää tietoa. Opiskelijalle tulevat tutuiksi BigDatan peruskäsitteet, toimintamallit ja työkalut.

Keskeiset sisällöt
BigDatan konseptit sekä toteutustekniikat: mm. Hadoop, Hive, Pig. Tietovarastointi, ETL-prosessi.

Toteutus
Opintojakso toteutetaan ajalla 10.1. - 27.2.2022 päivämuotona ja se sisältää luentoja ja niitä tukevia harjoituksia. 
Opintojaksokohtainen tarkempi aikataulu löytyy joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä.

Suoritustavat
Tentti ja/tai harjoitustyöt. 

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- luentomonisteet
- käytettävien työkalujen manuaalit

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11.2021 - 2.1.2022. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Lue Savonian tietosuoja-asiat ja  opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta lehtori Mika Vanhanen, mika.vanhanen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 2.1.2022 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

10.1.2022

Päättyy:  

27.2.2022

Tapahtumapaikka

Microkadun kampus

Microkatu 1
70210 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi