Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Erityisruokavaliot

1.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Erityisruokavaliot

Nimi englanniksi: Special Diets

Koodi: 4 CO22KERI

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa tunnistaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden erityispiirteet.
  • Opiskelija osaa keskeisimpien erikoisruokavalioiden käytännön toteutuksen ruoka- ja elintarviketasolla.
  • Opiskelija osaa huomioida terveellisen kokonaisravitsemuksen toteutumisen erilaisissa yleisimmissä erikoisruokavalioissa.

Keskeinen sisältö

  • Yleisimmät erityisruokavaliot
  • Erityisruokavalioiden käytännön toteutus ruoka-ainetasolla
  • Terveellisen kokonaisravitsemuksen hahmottaminen erilaisissa erityisruokavaliossa, mm. ravintoaineiden täydennystarpeet

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 1.2.2022 ja sulkeutuu 30.4.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 27.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Suomalaiset ravitsemussuositukset ja erityissuositukset: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/
Erikseen jaettava internetosoitteisto Moodlessa

Edeltävät opinnot

Suositus: Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Yhteyshenkilö: Aalto Sari, sari.aalto@savonia.fi

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2022

Päättyy:  

30.4.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi