Tapahtuman oletuskuva

Kevät 2022 Muutosjohtaminen

3.2.2022

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 22.11. - 30.11.2021

 

Nimi: Muutosjohtaminen

Nimi englanniksi: Change Management

Koodi: 4 CO22KMUUT

Laajuus: 5 op

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata muutosjohtajan roolin ja tehtävät muutostilanteissa.
  • osaa nimetä osaamista ja taitoja, joita tehokas muutosjohtaminen edellyttää.
  • osaa nimetä muutosjohtamisen askeleet.
  • osaa kertoa erilaisia muutoksen johtamisen tapoja ja osaa arvioida niiden soveltumista erilaisiin tilanteisiin.
  • osaa soveltaa, miten muutoshankkeesta voi viestiä eri sidosryhmille.

Keskeinen sisältö

  • muutosjohtamisen perusteet
  • organisaatiokulttuurin ja erilaisten ihmistyyppien merkitys muutoksen toteuttamisessa
  • onnistunut muutoksen johtaminen ja muutoksen johtamisen askeleet
  • muutoshankkeesta viestiminen

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, opintopiirityöskentely: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, harjoitustehtävien ja verkkotenttien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu 3.2.2022 ja sulkeutuu 6.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Tehtävien palautusalustat avautuvat 4.2.2022 ja sulkeutuvat 6.5.2022 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Harjoitustehtävien ja verkkotenttien tarkempi aikataulu ilmoitetaan opintojakson alkaessa. Kaikkien tehtävien tulee olla palautettuna 6.5.2022 mennessä.

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 18.2.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.

- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.5.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Kotter, John ja Rathgeber, Holger: Jäävuoremme sulaa : muutos ja menestyminen kaikissa olosuhteissa (2008)
-muu opiskeltava materiaali ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alkaessa

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö: Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.2.2022

Päättyy:  

6.5.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi