Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Perhe, perintö ja asuminen - yksityishenkilön juridiikkaa

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLLV1000
Nimi
Perhe, perintö ja asuminen - yksityishenkilön juridiikkaa
Nimi englanniksi
Family, Inheritance and Residence - Legal Matters for Inviduals
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee perhe- ja perintöoikeuteen sekä asumiseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja osaa soveltaa sitä käytännön ratkaisutilanteissa. Opiskelija tuntee myös aihealueisiin liittyvät tärkeimmät asiakirjat ja niiden pääasiallisen sisällön.

Keskeiset sisällöt

Perheoikeus

 • avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde: solmiminen, varalli-suussuhteet liiton aikana, purkaminen ja omaisuuden jakaminen
 • isyyden määräytyminen
 • nimen määräytyminen
 • lasten huolto ja elatus

Perintöoikeus

 • perimysjärjestys
 • perunkirjoitus
 • testamentti
 • ennakkoperintö
 • lakiosa
 • perinnönjakosopimukset

Asumisen juridiikka

 • asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja koskevat sopimukset
 • asunnonvälitystoiminnan oikeudellinen sääntely
 • asuinhuoneiston vuokraaminen
 • asunto-osakkeen kauppa
 • kiinteistön kauppa
Suoritustavat
 • Itsenäinen opiskelu verkko-opintojaksolla annetun ohjeistuksen ja materiaalin avulla.
 • Tentti.
Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 1.6.2021 mennessä, jotta sen voi suorittaa
 • Opintojakso päättyy 10.8.2021, ja tentti pidetään 12.8.2021
 • Tentistä järjestetään kaksi uusintaa, 24.8.2021 ja 31.8.2021. Hylättyä suoritusta voi yrittää uusia kaksi kertaa, ja hyväksyttyä suoritusta voi yrittää korottaa yhden kerran. Korkein pistemäärä jää voimaan.
 • Opettaja on tavattavissa Moodlen kautta 4.6.2021 saakka. Sen jälkeen hän ei ole tavoitettavissa kurssin aikana, eli opiskelu on täysin itsenäistä ja omatoimista.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

 • Moodlessa oleva materiaali.
 • Aiheisiin liittyvä lainsäädäntö soveltuvin osin.
Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Honkanen Jukka, jukka.honkanen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi