Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Sopimusoikeuden perusteet

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSOP
Nimi
Sopimusoikeuden perusteet
Nimi englanniksi
Basics of Contract Law
Laajuus
3 op
Osaamistavoitteet

Opintojaksolla saa perustiedot sopimusoikeuden alaan kuuluvista säädöksistä. Lisäksi opitaan ymmärtämään sopimusehtojen ja säädösten välistä vuorovaikutusta sopimuksia laadittaessa ja niitä tulkittaessa. Hallitaan sopimusoikeuden peruskäsitteet ja ymmärretään sopimusten merkitys riskienhallinnan välineenä. Tunnistetaan sopimusrikkomustilanteet ja niiden seuraamukset.

Keskeiset sisällöt
  • Sopimusten sääntely
  • Sopimusten synty ja niiden sitovuus
  • Keskeiset tavara- ja palvelukaupan sopimusehdot
  • Sopimusrikkomukset ja vahingonkorvausvelvollisuus
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen työskentely, oppimistehtävien ja itsearviointitestien teko. Opintojakson suorittaminen on omatoimista eikä erillistä ohjausta ole saatavilla. Opettaja on tavoitettavissa sähköpostitse Moodlessa ilmoitettuina ajankohtina.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021. 

- Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 8.6.2021 ja sulkeutuvat 27.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 10.9.2021 mennessä.

- Verkkotenttien aikataulu on seuraava: torstai 15.7.2021, ensimmäinen uusintatentti keskiviikko 28.7.2021, toinen uusintatentti torstai 12.8.2021 ja kolmas uusinta perjantai 27.8.2021. Tentit ovat mainittuina päivinä auki klo 7-23 välisen ajan ja aikaa niiden tekemiselle on kaksi tuntia.
Mainittujen tenttikertojen jälkeen uusintoja ei järjestetä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa ja tentin korottaminen on mahdollista kerran. Sekä hylätyt tentit että korotukset tulee tenttiä yllä mainittuina tenttipäivinä. 

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opettajan tuottama aineisto Moodlessa sekä oppikirja Saarnilehto, Ari – Annola, Vesa: Sopimusoikeuden perusteet, Alma Talent, 2018. Oppikirjasta on olemassa sähköinen versio. Opettajan aineistot perustuvat oppikirjaan.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Komulainen Riitta-Liisa, riitta-liisa.komulainen@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

27.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi