Kuvituskuva. Ihminen liikuttaa sormella rattaistoa.

SUUNNITTELUTEKNIIKKA: Valmistus- ja hitsaustekniikka, 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

SUUNNITTELUTEKNIIKAN OPINTOKOKONAISUUS, 15 - 30 OP
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (30 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Materiaalitekniikka, 5 op (kevät 2022)
- Valmistus- ja hitsaustekniikka, 5 op (kevät 2022)
- Laite- ja laitosuunnittelu, 5 op (kevät 2022)
- Teknillinen mekaniikka ja lujuusopin perusteet, 5 op (syksy 2022)
- Teknillinen suunnittelu ja piirustus, 5 op (syksy 2022)
3D-Laitesuunnittelu, 5 op (kevät 2022)tai 3D-Laitossuunnittelu, 5 op (syksy 2022)

VALMISTUS- JA HITSAUSTEKNIIKKA 5 OP
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää konepajateknisten mittausten merkityksen, erilaisten valmistusmenetelmien perusteet, liittämis- ja leikkaamisprosessit. Samoin opiskelija ymmärtää hitsauksen perusteet, eri hitsausprosessit ja niiden soveltuvuuden erikoisesti energiateknisten laitteiden valmistuksessa ja kunnossapidossa. Opiskelija osaa arvioida erilaisten valmistustapojen vaikutusta tuotteen valmistukseen ja sen valmistuskustannuksiin.

Toteutus
Kurssi alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022. Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintona. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä.
Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Keskeiset sisällöt
Konepajatekniset mittaukset, mittausvälineet, valmistusmenetelmien vertailu, valaminen, jauhemetallurgia, muovausmenetelmät, levytyömenetelmät, liittäminen, lastuava työstö, erikoismenetelmät. Hitsauksen perusteet ja erilaiset hitsausprosessit sekä niiden perusteet ja soveltuvuus erilaisten rakenteiden hitsauksessa.

Suoritustavat
Opintojaksoon kuuluu luennot, teollisuusexcursio ja tentti sekä mahdollinen harjoitustyö.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- Ihalainen ym.: Valmistustekniikka, Otatieto
- Lukkari: Hitsaustekniikka, perusteet ja kaarihitsaus


Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen. Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta 
Lehtori Arto Brask, arto.brask@savonia.fi 
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Paikkoja ei tarjolla vielä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2021

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2021

Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi