Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Sisäinen valvonta

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSISVA
Nimi
Sisäinen valvonta
Nimi englanniksi
Internal Control
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä on yrityksen sisäinen valvonta, ketä se koskee ja millaiset ovat eri toimijoiden roolit. Opiskelija ymmärtää aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja erottaa ne toisistaan. Opiskelija saa käsityksen sisäisen valvonnan merkityksestä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja tunnistaa sisäiseen valvontaan kuuluvia tehtäviä ja toimintatapoja yrityksen toimintaprosesseissa. Opiskelija osaa soveltaa sisäisen valvonnan osaamistaan sisäisen tarkastuksen suunnittelussa.
Keskeiset sisällöt
  • Sisäisen valvonnan viitekehys: käsitteet, roolit ja vastuut, sisäisen valvonnan osa-alueet COSO-mallin mukaisesti
  • Sisäisen valvonnan käytäntö: sisäisen valvonnan kehittäminen, sisäinen valvonta yrityksen prosesseissa kuten hankinnoissa, myynneissä, henkilöstöhallinnossa, it-toiminnoissa, valmistuksessa ja varastonhallinnassa
  • Väärinkäytösten ehkäisy ja käsittely
  • Harjoitustehtävä sisäisen tarkastuksen suunnitelman tekemisestä
Suoritustavat
  • Kirjatentti ja vapaaehtoinen harjoitustyö
  • Opiskelu on täysin omatoimista ja perustuu kokonaan oppikirjaan Yrityksen sisäinen valvonta, Ratsula Niina (2016, 2. uudistettu painos, Edita Publishing).
  • Moodlessa olevat pohdintaan kannustavat kysymykset ja muu aineisto tukevat kirjan sisällön
    itsenäistä opiskelua ja oppimista.
  • Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä (arvosanat 0-3) ja lisäksi soveltavalla tehtävällä, jolla voi korottaa tentin arvosanaa enintään kahdella numerolla.
Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Yrityksen sisäinen valvonta, Ratsula Niina (2016, Edita Publishing)

Edeltävät opinnot

Ymmärrys liiketoiminnan perusprosesseista

Yhteyshenkilö

Grönholm Sirpa, sirpa.gronholm@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi