Tapahtuman oletuskuva

Hyvinvoinnin sosiaalinen ulottuvuus ja yhteiskunnan muutos 5 op

3.2.2022 12:00

Ilmoittautuminen päättyy 16.1.2022

Opintojakso SSHYSM on sosionomi (AMK) -tutkinnon ammattiopintoja.

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • jäsentää suomalaisen yhteiskunnan muutosta
 • ymmärtää sosiaalipolitiikan ja sosiaalialan työn kehittymistä arvolähtökohtineen
 • analysoida keskeisiä sosiaalisia haasteita yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä
 • kuvata kansainvälistyvän toimintaympäristön ja globalisaation vaikutuksia suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan ja yhteiskuntaan.

Keskeinen sisältö

 • suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja sosiaalipolitiikka
 • sosiaaliset ongelmat yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla
 • sosiaalialan työn historia ja kehitysvaiheet
 • globalisaatio, EU ja sosiaalipolitiikka sekä
 • sosiaalipolitiikan osa-alueet.

Edeltävät opinnot 

STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa aloitettu samalla lukukaudella tai suoritettu ennen ko. opintojaksoa.

Suoritustavat

Lähiopetus, verkko-opiskelu, oppimistehtävät sekä työelämäläheinen oppimistehtävä pienryhmissä. Tentti.

Aikataulu

Opiskelu alkaa 3.2.2022 ja kestää 20.5.2022 saakka.

Lähiopetustunnit pidetään Microkadun kampuksella Kuopiossa:

vko 5 – oikeudet muutoksiin pidätetään
to 3.2. klo 12-14
pe 4.2. klo 10-12

vko 11 – oikeudet muutoksiin pidätetään
to 17.3. klo 8-12
pe 18.3. klo 10-12

vko 20 - oikeudet muutoksiin pidätetään
ke 18.5. klo 12-16
pe 20.5. klo 8-12

Lopullinen lukujärjestys varmistuu myöhemmin.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Tentittävä teos:

HÄMÄLÄINEN, Juha, J. 2009. Yhteiskunnallinen murros ja henkinen hyvinvointi. Sitran julkaisu.

Oheislukemistoa:

HÄNNINEN, Sakari., PALOLA, Elina., KAIVONURMI, Maija. 2010. Mikä meitä jakaa?: Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

KARISTO, Antti. & TAKALA, Pentti. & HAAPOLA, Ilkka. 2003. Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. 3. painos. Porvoo, Helsinki, Juva: WSOY.

NIEMELÄ, Pauli (toim.) 2010. Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOY.

PALOLA, Elina & KARJALAINEN, Vappu. (toim.) 2011. Sosiaalipolitiikka Hukassa vai uuden jäljillä? Yliopistopaino.

HARRISON, Gai & MELVILLE, Rose. 2010. Rethinking social work in a global world. Basingstoke: Palgrave Macmillian.

KOTIRANTA, Tuija, NIEMI, Petteri ja HAAKI, Raili. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Gaudeamus 2011. Linkki tarkempiin tietoihin http://www.gaudeamus.fi/kotiranta-sosiaalisen/ .

LAURINKARI, Juhani & TARVAINEN, Merja (eds.) 2013.The Systems of inclusion. Perspectives to Disability and the Construction of Inclusion. Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG, Bremen,2013. www.eh-verlag.de

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset 16.1.2022 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: Auli Ratinen, auli.ratinen@savonia.fi 
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

3.2.2022 12:00

Päättyy:  

4.3.2022

Lisätiedot

www.savonia.fi