Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESLLV0300
Nimi
Organisaatiokulttuuri yrityksen menestystekijänä
Nimi englanniksi
Organizational culture as a success factor for companies
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Menestyvissä organisaatioissa nousee keskeisesti esille organisaatiokulttuurin rooli. Sama pätee myös toisinpäin. Useat lobaalitkin organisaatiot ovat menettäneet merkitsevästi asemansa, koska organisaatiokulttuuria ei ollut kyetty kehittämään.

Kurssi tarjoa konkreettisia välineitä vaikuttaa henkilöstön toimintaan kohti menestystä. Opintojakso tähtää organisaatiokulttuurin kehittämiseen liittyviin taitoihin. Opintojakson tavoitteena on lisätä osaamista menestyksekkään organisaatiokulttuurin luomiseen. Lähestymistapa menestyksekkään organisaatiokulttuurin kehittämiseen on kokonaisvaltainen, monipuolinen ja käytännönläheinen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää organisaatiokulttuurin roolit yrityksen menestyksen kannalta
 • osaa analysoida organisaatiokulttuuria
 • kykenee kehittämään organisaatiokulttuuria vision saavuttamiseksi
 • osaa toimia esimiehenä organisaatiokulttuurin kehittämisessä.
Keskeiset sisällöt
 • organisaatiokulttuuri menestyksen mahdollistajana
 • huippuorganisaatioiden kulttuurin piirteet
 • organisaatiokulttuurin osa-alueet
 • organisaatiokulttuurin analysointitavat
 • organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • esimiehen rooli organisaatiokulttuurissa
Suoritustavat
 • itsenäinen opiskelu
 • verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
 • aineistoihin perehtyminen
 • verkkotentti
Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 17.9.2021 mennessä.
 • Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan Moodle-alustalla kurssin alettua.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Virolainen Ilona, ilona.virolainen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi