Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Boost Your English

1.6.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21EXV8000
Nimi
Boost Your English
Nimi englanniksi
Boost Your English
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Boost Your English –opintojaksolla kerrataan englannin keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä aktivoidaan ja vahvistetaan suullista ja kirjallista kieli- ja viestintäosaamista.
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat kielitaidon vahvistamista ja kertausta ennen oman koulutusohjelman ammatillista kielitaitoa kehittävillä englannin opintojaksoilla.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saavuttanut sellaisen englannin kielen (kirjallinen/suullinen) lähtötason, jota tarvitaan opintoihin sisältyvillä ammatillista kielitaitoa kehittävillä opintojaksoilla. Opiskelija osaa keskeiset rakenteet ja omaa monipuolisen sanavaraston.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset kielioppirakenteet, sanastoharjoitukset, kirjallisten ja suullisten viestintätilanteiden harjoittelu.

Suoritustavat

Aktiivinen opiskelu ja osallistuminen verkko-opintojaksolle, harjoitustehtävien ja viikkotehtävien sekä palautettavien tehtävien suorittaminen hyväksytysti palautuspäivään mennessä, Zoom-tapaaminen ja lopputentti.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)
- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.7.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.
- Tentin voi uusia kaksi kertaa 31.8.2021 mennessä.


Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali

- Huttunen-Finta - Hyrksted - Myllylä - Pietilä - Rasimus - Saarijärvi: Gateway to Engineering English (Finn Lectura). Materiaali sopii kaikkien alojen opiskelijoille.
- Moodle-kursilla oleva materiaali

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö 

Huusari Satu, satu.huusari@savonia.fi

 

Tapahtuma on tällä hetkellä täynnä, mutta voit halutessasi ilmoittautua jonotuspaikalle.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.7.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi