Tapahtuman oletuskuva

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

3.5.2021

Ilmoittautuminen päättyy 31.10.2021

Opiskelu on maksutonta.

Lastensuojelun perusteet: mitä minun on tiedettävä monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op

Työskenteletkö ammatissa tai opiskeletko alalla, jossa kohtaat tai tulet kohtaamaan lapsia ja perheitä? Siten Sinulla voi olla keskeinen rooli monitoimijaisen lastensuojelutyön toteutumisessa. Tämä opintojakso on Sinulle, joka haluat opiskella monitoimijaisen lastensuojelun perusteita ja ymmärtää lastensuojelun prosesseja, periaatteita ja lastensuojelulain velvoitteita.

Opintojen tavoite

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa lastensuojelun ja monitoimijaisen lapsen suojelutehtävän tarpeen kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonalalla
 • osaa jäsentää lastensuojelun lakisääteistä perustaa ja lastensuojelutarpeen taustalla olevia tekijöitä
 • tuntee lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun prosessin vaiheita ja osaa suhteuttaa oman roolinsa ja velvollisuutensa osana prosessia
 • tietää puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon käytäntöjä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon alojen työssä.
Keskeinen sisältö
 • Jäsennys lastensuojelutarpeen taustalla olevista tekijöistä, perus- ja erityisentason tuen palveluista ja lastensuojelun prosesseista.
 • Monitoimijaisen suojelutehtävän tarve kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollonaloilla. Oman ammatillisen paikan jäsentäminen ja suhde muihin ammattilaisiin lastensuojelun kontekstissa.
 • Lastensuojelulain velvoitteet puheeksiottamisen, ilmoitusvelvollisuuden ja salassapidon kontekstissa.
Suoritustavat

Opintojakson verkkoalustalla (DigiCampus) järjestettävään opetukseen osallistuminen, aineistoihin tutustuminen, verkkotehtävien suorittaminen ja tentti.

Toteutus ja aikataulu
 • Opintojakso on avoinna 3.5. - 31.12.2021.
 • Ilmoittauduttuaan opintojaksolle opiskelija suorittaa sen itsenäisesti verkossa DigiCampus-oppimisympäristössä.
 • Opintojakso ja sen aineistot ovat vapaasti tutustuttavissa oppimisalustalla. Tehtävät avautuvat suoritettaviksi ilmoittautumisen jälkeen.
 • Opintojakso on suunniteltu Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintojakso kuuluu Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteiselle Osaamispuu.fi-alustalle.
Opiskeluaineisto

Opintojakson tenttikirjallisuus koostuu seuraavista osista:

Bardy, Marjatta (2013) Lapsen oikeudet ja hyvinvoinnin ulottuvuudet. Sivut: 62-75. Teoksessa: Marjatta Bardy (toim.) Lastensuojelun ytimissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-853-7

Pösö, Tarja (2010) Havaintoja suomalaisten lastensuojelun institutionaalisesta rajasta. Janus vol. 18 (4), 324-336. https://journal.fi/janus/article/view/50583.

Muukkonen, Tiina (2016) Luottamus lastensuojelussa - monitoimijaisen yhteistyön rakentuminen sivut 227-257. Teoksessa: Mirja Satka, Ilse Julkunen, Aino Kääriäinen, Ritva Poikela, Laura Yliruka ja Heidi Muurinen (toim.) Käytäntötutkimuksen taito. Heikki Waris -instituutti ja Mathilda Wrede -institutet. Helsinki. http://www.socca.fi/praksis/julkaisut_ja_materiaalit/kaytantotutkimuksen_taito_-kirja

Hietamäki, Johanna, Kuusinen, Veera, Pursi, Katarina ja Rajala Rika (2017) Lastensuojeluilmoitusprosessi moniammatillisen yhteistyön näkökulmasta. Yhteiskuntapolitiikka 82(4), 416-427. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709078513

Ilmoittautuminen ja opintojen aloittaminen

Ilmoittaudu 31.10.2021 mennessä. Saat automaattisen vahvistusviestin, jossa ovat ohjeet DigiCampus-verkkokurssille kirjautumiseen.

Lisätietoja antavat
 • opettaja Tuija Pakarinen, tuija.pakarinen@savonia.fi
 • avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

3.5.2021

Päättyy:  

31.12.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi