Maaseutu. Peltoja ja kauempana rakennuksia puiden seassa.

Monimuotoinen maatalous, 5 op, väyläopinto ja avoin amk

4.4.2022

Verkko-opinnot

Tällä opintojaksolla opiskelet peltomaan syntyä ja ominaisuuksia, Suomessa yleisiin käytettyihin rehukasveihin ja kylvösiemenen käyttöön. Eläintuotanto-osiossa opiskelet keskeisiä maidontuotannon osa-alueita. Maatalous ja ympäristö -osiossa perehdyt maatalouden ja ympäristön vuorovaikutuksen perusteisiin ja ilmastonmuutokseen. Maatalouden tekniikka-osiossa perehdyt traktoreiden tekniikkaan, erilaisiin koneisiin ja selvität mm. rengastuksen vaikutuksen maan tiivistymiseen. Opintojakso on tarkoitettu kaikille luonnonvara-alasta ja agrologi AMK -opinnoista kiinnostuneille ja on myös osa luonnonvara-alan 2. asteen opiskelijolle suunnattuja väyläopintoja!
Tutustu agrologin tutkinto-ohjelmaan!

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- soveltaa kasvi- ja eläintuotannon sekä ympäristön ja maataloustekniikan taitoja ja tietoja omalla ammattialallaan
- kasvi- ja eläintuotannon sekä kestävän kehityksen perustiedot
- maaperän ominaisuudet ja vaikutukset ympäristöön ja viljelyyn ja maaperään vaikuttavat tekijät
- laskea kalkituksen, karjanlannan ja kylvösimenen käyttömääriä
- tunnistaa Suomessa käytettäviä rehukasveja
- ylläpitää eläinten hyvinvointia ja lypsyhygieniaa
- vasikan terveyden keskeisimmät toimenpiteet
- maatalouden ja ympäristön vuorovaikutuksen perusteet
- huoltaa koneita ja ymmärtää koneiden huoltamisen merkityksen
- ymmärtää koneiden painon vaikutuksen maaperään ja kuinka ehkäistä maaperän tiivistymistä 

Keskeiset sisällöt
- maaperän ja peltomaan syntyhistoria
- maan kasvukunnon fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet
- karjanlannan ja kalkin käyttömäärien laskenta
- Suomen yleiset rehukasvit
- kylvösiemenen ominaisuudet sekä tuotanto- ja kunnostustavat
- lypsämisen teoriaperusta, tuotantohygienia ja vasikoiden hoito ja ruokinta
- vasikan ja aikuisen naudan ruuansulatusjärjestelmä
- ternimaidon mittaaminen ja laadun merkitys vasikalle
- keskeiset maatalouden ja ympäristön vuorovaikutusmekanismit maassa, ilmassa ja luonnonvesissä
- tulevia ympäristöhaasteita sekä niihin varautumista
- maataloustraktoreiden toimintaperiaatteet ja käytettävyyteen liittyvät tekijät
- koneiden huolto ja huollossa käytettävien tarvikkeiden ja välineiden keskeiset ominaisuudet ja niiden valintaan vaikuttavat tekijät
- maaperän tiivistymiseen vaikuttavat tekijät ja tiivistymisriskiä alentavia valintoja, työkoneiden rengastuksessa ja käytössä

Toteutus
Kurssin toteutusaika on 4.4. - 31.5.2022. Opintojakso toteutetaan verkko-opiskeluna. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- eAineistot Moodlessa

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 €. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).
Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.1. - 23.3.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Henna Hyttinen, henna.hyttinen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Paikkoja ei tarjolla vielä.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2022 23:59
75,00 €
Ilmoittautuminen alkaa
1.1.2022

Ilmoittautuminen päättyy 23.3.2022 23:59
ilmainen
Ilmoittautuminen alkaa
1.1.2022

Ajankohta

Alkaa:  

4.4.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot


Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi