Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Perhetyö

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSSPER
Nimi
Perhetyö
Nimi englanniksi
Family work
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • arvioida lasten ja nuorten kehitystä uhkaavia tekijöitä ja niiden yhteiskunnallista vaikutusta lasten, nuorten ja perheiden kasvu- ja elinolosuhteisiin
 • selittää varhaisen tuen tukemisen ja intervention merkityksen ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa
 • tunnistaa vanhemmuuden tuen tarpeita ja vanhemmuuden arviointimenetelmiä sekä arvioi varhaisen tuen tarpeita
 • soveltaa varhaisen tuen työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
Keskeiset sisällöt
 • lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvät riskitekijät
 • varhainen tunnistaminen ja tukeminen lapsi- ja perhepalveluissa
 • perhetyön toimintaympäristöt ja perhelähtöiset työmenetelmät sekä työmallit
 • perhedynamiikka, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuden arviointimenetelmät
 • mentalisaatio, reflektiivinen työote vanhemmuuden tukemisessa
Suoritustavat

Oppimistehtävien ja Moodle-tentin suorittaminen annettujen arviointikriteerien pohjalta.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi (Moodle)
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021 klo 12.00.
 • Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 15.8.2021, klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 4.9.2021 mennessä
 • Opintojakson tentin / oppimistehtävät voi uusia myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.
Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Opetusmateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Edeltävät opinnot
 • tietoteknisten välineiden hallinta
 • tiedonhankintataidot
Yhteyshenkilö

Komulainen Johanna, johanna.komulainen@savonia.fi

 

Tapahtuma on täynnä.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

15.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi