Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Muotoiluajattelu

31.5.2021

Savonian avoimen amk:n kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 KES21WUV0100
Nimi
Muotoiluajattelu
Nimi englanniksi
Design Thinking
Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lähestyä muotoiluongelmaa ihmislähtöisen suunnitteluprosessin kautta. Opiskelija oppii muotoilun prosessin eri vaiheet, niihin vaikuttavat tekijät, osaa työskennellä erilaisissa toimintaympäristöissä ja dokumentoida prosessia. Opiskelija tuntee lineaarisen ja iteratiivisen prosessin erot ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään. Opiskelija osaa laatia projektisuunnitelman ja työskennellä tehdyn aikataulun mukaisesti. Opiskelija osaa esitellä oman prosessin vaiheet ja perustella tulokset sekä arvioida niitä.

Keskeiset sisällöt
 • muotoiluajattelun tietoperusta
 • tiedonhankinta ja käyttäjäymmärryse
 • erilaiset prosessimallit ja niiden soveltaminen työskentelyssä
 • luovat ideointimenetelmät ja kokeilut
 • vaihtoehtoiset konseptit ja prototypointi
 • projektin hallinta, työkalut ja dokumentointi
 • muotoilupiirtämisessä käytettyjen piirtämistekniikoiden ja työvälineiden soveltaminen
Suoritustavat
 • Luennoille ja lähiopetukseen osallistuminen, kirjallisuuden ja muun aineiston käyttö oppimistehtävissä ja harjoituksissa, käsinpiirtämisharjoitukset.
 • Kesällä tehtävät itsenäiset tehtävät.
 • Muotoiluprojektin prosessi ja tuotokset, projektisuunnitelman ja raportin laadinta, tulosten esittely ja arviointi.
Toteutustavat

Monimuoto-opintojen toteutusaikataulu:

 • Vko 22: 31.5. - 4.6.2021, 30 h

 • Itsenäinen työskentely kesän aikana

 • Vko 32: 9.8. - 13.8.2021, 30 h

 • Viimeisteltyjen töiden palautus on viimeistään 22.8.2021

 • Kontaktiviikoilla on myös henkilökohtaisia ohjauksia, jolloin muut osallistujat työskentelevät itsenäisesti

Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
 • KELLEY, T., LITTMAN, J. & PETERS, T. 2001. The art of Innovation: Lessons in Creativity from IDEO.
 • LINDWELL, W., HOLDEN, K. & BUTLER 2010. Universal principles of design: 125 ways to enhance usability, influence perception, encrease appeal, make better design decisions and teach through design.
 • KETTUNEN, I. 2001. Muodon palapeli.
 • NIINIMÄKI, K. 2011. The Complex Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing.
 • HYYSALO, S. 2009. Käyttäjä tuotekehityksessä: tieto, tutkimus ja menetelmät.
 • BATTERBEE, K. ja al. 2003. Emphatic design. User Expierence in Product design.
 • TUULENMÄKI, A. 2010: Lupa toimia eri tavalla.
 • KEES, D. 2015. Frame Innovation: create new Thinking by Design.
 • MARTIN, B. & HANINGTON, B. 2012. Universal Methods of Design.
 • MILTON & RODGERS 2013. Research methods for product design.
 • EISSEN, K. & STEUR, R. 2009. Sketching: Drawing Techniques for Product Designers.
Edeltävät opinnot

Opintojakso ei edellytä aiempaa muotoiluosaamista.

Yhteyshenkilö

Autti Hannu, hannu.autti@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

31.5.2021

Päättyy:  

22.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi