Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Kansantalous

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESMMA200
Nimi
Kansantalous
Nimi englanniksi
Economics
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
-ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
-osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
-osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa ja osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Keskeiset sisällöt

-kansantaloustieteen peruskäsitteet
-joustot
-kansantalouden tilinpidon perusteet
-talouskasvu
-suhdannevaihtelut
-rahatalous
-kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot ja verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)
-Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2021. Opintojaksolle täytyy kirjautua 18.6.2021 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
-Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 20.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
-Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Lindholm, T. & Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien Globaali talous

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Yhteyshenkilö

Salopelto Timo, timo.salopelto@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

20.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi