Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Selkeä viestintä

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESSASKE600
Nimi
Selkeä viestintä
Nimi englanniksi
Clear communication
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet

Osaat

 • viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi, ymmärrettävästi ja tarkoituksenmukaisesti
 • hyödyntää saavutettavan ja selkeän viestinnän periaatteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa
 • ymmärrät digitaalisten palveluiden saavutettavuuslain periaatteet ja osaat tehdä vaatimusten mukaisia yleisimpiä dokumentteja.
Keskeiset sisällöt
 • viestinnän selkeyttämisen keinot sanaston, rakenteen ja tekstin tasolla kirjoitetussa ja puhutussa viestinnässä
 • oman alan vaikeaselkoisuuus ja virkajargon
 • selkeiden sähköisten materiaalien periaatteet
 • digitaalisten palveluiden saavutettavuuslain vaikutus omaan työhön ja ohjeet vaatimusten mukaisten dokumenttien tekemiseen (Word, PDF, jne.)
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen,
itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat
 • 100 % verkkokurssi
 • Opintojakson Moodle avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2021.
 • Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2021 ja sulkeutuvat 31.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
 • Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2021 mennessä.
Arviointiasteikko

Hyväksytty(S) - Hylätty(0)

Materiaali

Moodlessa annettava materiaali.

Edeltävät opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Korhonen Soilimaria, soilimaria.korhonen@savonia.fi

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

31.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi