Tapahtuman oletuskuva

Kesä 2021 Ohjelmoinnin perusteet C#

1.6.2021

Savonian kesäopintojaksolle ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika: 15.3. - 30.4.2021

 

Koodi
4 CO21KESET0100
Nimi
Ohjelmoinnin perusteet C#
Nimi englanniksi
Basics of C# Programming
Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja C#-kielellä. Hän hallitsee muuttujat ja lukutaulukot sekä merkkijonot ja niiden käsittelyfunktiot. Opiskelija osaa tehdä omia funktioita ja opiskelijalla on hallussa tietueet ja niiden käsittely, hän osaa luoda tiedostoja, kirjoittaa dataa niihin ja lukea tietoa niistä.
Keskeiset sisällöt
  • Muuttujat, lukutaulukot
  • Merkkijonot ja niiden käsittely
  • Syöttö- ja tulostusfunktiot
  • Totuusarvot
  • Satunnaisluvut
  • Toisto-, valinta- ja ehtorakenteet
  • Funktiot - Funktioiden esittely - Funktioiden toteutus - Funktioiden käyttäminen - C#:n funktiot/omat funktiot
  • Tiedostojen käsittely - Luonti/avaaminen ja sulkeminen - Tiedostoon kirjoittaminen - Tiedostosta lukeminen
Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen ja tenttiin osallistuminen.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 31.5.2021.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 2.6.2021 ja sulkeutuvat 23.8.2021 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.

- Kurssin aloitusluento on tiistaina 1.6 klo 16:00 Zoomilla (nauhoitetaan). Luennolla käydään läpi kurssin suoritukseen liittyvät asiat.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2021 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana: 16.8.2021 ja 23.8.2021.

- Opettajan ohjausta ei ole tarjolla 12.6. – 5.7.2021 välisenä aikana.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Tarvittavat materiaalit ovat Moodle-kurssilla.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta tietokoneenkäytön perusosaaminen vaaditaan.

Yhteyshenkilö

Lahti Sami, sami.lahti@savonia.fi

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021

Päättyy:  

23.8.2021 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi