Tapahtuman oletuskuva

Maahanmuuttajille: Suullinen suomen kieli B2-taso, 5 op

24.1.2022 13:00

Ilmoittautumisaika päättyy 19.1.2022.

Huom! Tämä kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille ja ruotsia äidinkielenä puhuville. Tätä kurssia ei voi suorittaa, jos oma äidinkieli on suomi.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa
  - puhua oman alan ja työelämän viestintätilanteissa.
  - kertoa, selittää ja määritellä oman alan ilmiöitä.
  - ilmaista ja perustella mielipiteitä ja käsityksiä oman alan kysymyksistä puheessa.
  - osallistua suomenkielisiin neuvotteluihin, kokouksiin ja seminaareihin.
  - käsitellä tietoa, joka on hankittu televisiosta, radiosta ja ammattialan videoilta.
  - ääntää suomen kieltä selkeästi.
  - kehittää kielitaitoa itsenäisesti.

Keskeinen sisältö

- ääntämisen harjoitukset
- kuullun ymmärtämisen harjoitukset
- osallistuminen suomenkielisiin kokouksiin, keskusteluihin ja seminaareihin
- opiskelijan oman alan kielenkäyttötilanteet ja niiden sanasto
- korkeakouluopintojen ja työelämän kieli
- video-CV:n teko
- kertaaminen puheessa: keskitason (YKI 4) kielioppi

Suoritustavat

Verkkoluennot, puheen ja kuullun ymmärtämisen harjoitukset, kuvaesitys omalta ammattialalta, keskustelu- ja kokousharjoitukset sekä puhelimessa puhuminen, itsearviointi ja vertaisarviointi.

Suorittaminen edellyttää osallistumista verkkoluennoille vähintään 50 %.

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle) ajalla 24.1. - 7.4.2022. Sinulla on hyvä olla käytössä tietokone, mikrofoni ja webkamera sekä kuulokkeet.

 Verkkoluentojen (Zoom-yhteys) ajankohdat:

 • maanantaina klo 13.00 - 14.30
 • torstaina klo 10.00 - 11.30
 • talvilomaviikolla 10/2022 ei ole luentoja

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan kurssilla.

Edeltävät opinnot

Vähintään B1-tason kielitaito.

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet Savonian tutkinto-opiskelija tai olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika päättyy 19.1.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: opettaja Anne Karuaho, anne.karuaho@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.1.2022 13:00

Päättyy:  

21.2.2022 12:00

Lisätiedot

www.savonia.fi