Tapahtuman oletuskuva

Maahanmuuttajille: Opiskelijan suomi A2.2-taso, 5 op

1.2.2022 13:00

Ilmoittautumisaika päättyy 30.1.2022.

Haluatko oppia lisää suomea? Osaat suomea jo vähän ja olet A2.1-tasolla. Haluat oppia suomea, jota sinä tarvitset, kun opiskelet Suomessa. Haluat ymmärtää, kirjoittaa ja puhua suomea enemmän. Opit kurssilla kertomaan sinusta ja elämästäsi. Opit lukemaan lyhyitä tekstejä. Opit, miten työssä ja koulussa Suomessa toimitaan. Ymmärrät, mitä infoissa ja tapahtumissa kerrotaan. Verkostoidut ja osallistut yhteisön toimintaan.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa
  - Tunnistaa keskustelujen aiheet ja pääkokonaisuudet
  - Erottaa kirjakielen ja puhekielen erot
  - Kertoa itsestä, arjesta ja osaamisesta suppeasti
  - Löytää ydinasiat lyhyistä teksteistä
  - Kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja yhteenvetoja
  - Toimia opiskelu- ja työelämässä
  - Osallistua infoihin ja ymmärtää ydinasiat
  - Verkostoitua
  - Osallistua yhteisön toimintaan

Keskeinen sisältö

- kirjoittaminen ja puhuminen suppeasti
- infoavan tekstin ja puheen ymmärtäminen
- opiskelu- ja työelämän tilanteet ja sanasto
- perustason (YKI 2) kieliopin opiskelu

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija osallistuu mahdollisille verkkoluennoille, katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle) ajalla 1.2. - 31.3.2022. Sinulla on hyvä olla käytössä tietokone, mikrofoni ja webkamera sekä kuulokkeet.

Verkkoluentojen (Zoom-yhteys) ajankohdat 1.2. - 4.3.2022:

 • tiistaina klo 13.00 - 14.30
 • torstaina klo 10.00 - 11.30

Arviointiasteikko: 0 - 5

Materiaali

Ilmoitetaan kurssilla.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
(suositeltu: A2.1-tason kielitaito, ei vaatimusta todistuksesta).

Opintomaksu
Opintomaksu on 75 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton, jos:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet Savonian tutkinto-opiskelija tai olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Karelian tutkinto-opiskelija
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika päättyy 30.1.2022. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Lisätiedot

 • Sisällön ja toteutuksen osalta: opettaja Marjo Länsivuori, marjo.lansivuori@savonia.fi
 • Ilmoittautumisen osalta: avoimen ammattikorkeakoulun opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.2.2022 13:00

Päättyy:  

21.2.2022 11:30

Lisätiedot

www.savonia.fi