Tapahtuman oletuskuva

Google-markkinoinnin perusteet haltuun 3 op

1.6.2022 00:00

Savonian opintojaksolle ilmoittautuminen 14.3. - 15.5.2022

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää yrityksen markkinointia Google Ads-markkinoinnin näkökulmasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa selittää, mitä Google Ads -mainonta tarkoittaa.
 • osaa hyödyntää Google Adsia digitaalisen markkinoinnin työkaluna.
 • osaa selittää Google Ads -laatupisteiden vaikutuksen mainostukseen.
 • tunnistaa Google-markkinoinnin perusperiaatteet.
 • suorittaa kaksi Google Ads-sertifikaattia englanniksi.

Keskeiset sisällöt

Kurssin aikana perehdytään Googlen markkinointiympäristöön ja käydään Google Ads -markkinoinnin perusperiaatteita läpi hyödyntäen Googlen oppimisympäristöä.

 • Pohjustus Google Ads-markkinointiin
 • Google Adsin perusperiaatteet
 • Google Adsin lainalaisuudet
 • Google Adsin eri mainosmuodot

Suoritustavat

 • aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle: harjoitustehtävien ja sertifikaattikokeiden tekeminen
 • itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen ja Google-alustan tehtävien suorittaminen

Toteutustavat

100 % verkkokurssi (Moodle + Googlen oppimisalusta)

- Opintojakso avautuu Moodle-alustalla 1.6.2022.
- Opintojaksolle tulee kirjautua 15.06.2022 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.                                                 
- Opintojakson arvioinnit tehdään 31.8.2022 mennessä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali: Ilmoitetaan verkkokurssialustalla. 

Edeltävät opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Google Ads-sertifikaatit suoritetaan englanniksi. Mikäli alustalta löytyy suomenkieliset kokeet, voi sen suorittaa myös suomeksi. 

Yhteyshenkilö: Tiina Kuiri, tiina.kuiri@savonia.fi 

Opintomaksu
Opintomaksu on 45 euroa. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Maksuton opiskelu
Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen (lukio tai ammattiopisto) opiskelija
- olet suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 

Ilmoittaudu lomakkeella "Maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumislomakkeelle joko linkin Oma Opintopolku -palvelun opintotietoon tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli et ole oikeutettu maksuttomaan opiskeluun, opiskeluoikeutta ei myönnetä.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 

Maksua ei palauteta, jos perut tai keskeytät opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy peruutus- ja maksuehdot ilmoittautuessaan. 

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 15.5.2022 asti. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lue lisää tietosuojasta ja opiskelijatietohallinnan tietosuojaseloste.
Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. 

Korkeakouludiplomi: Opintojakso on osa korkeakouludiplomia Digitaalinen työympäristö. Katso lisätietoja diplomiopinnoista tästä linkistä.

Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Tiina Kuiri, tiina.kuiri@savonia.fi 

Ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi

Tervetuloa Savoniaan!

Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2022 00:00

Päättyy:  

15.8.2022 23:55

Lisätiedot

www.savonia.fi