Avekki kouluttajakoulutus

AVEKKI II -kouluttajakoulutus 9 op

15.8.2022 08:00

Savonia-ammattikorkeakoulu / Microkadun kampus

Kohderyhmä
AVEKKI I -koulutuksen suorittaneet esimerkiksi sosiaali-, terveys, varhaiskasvatus-, opetus-, turvallisuus- ja diakonia-alan henkilöstö. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään hyvää terveyttä. Ensisijaisina hakijoina ovat henkilöt, joiden työnantaja puoltaa koulutukseen hakeutumista.

Esite


Ajankohta ja paikka
15.8.-29.11.2022 klo 8-16
Savonia ammattikorkeakoulu,
Microkadun kampus,
Microkatu 1, 70200 Kuopio

Lähipäivät
15.-18.8 ., 5.-8.9., 26.-29.9. (joista 29.9. etäopiskelupäivä), 31.10.-3.11. ja 28.-29.11.2022


Sisältö
Koulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö saa pätevyyden toimia AVEKKI I -kouluttajana.

Koulutuksen teemat

 • AVEKKI-toimintatapamallin sisäistäminen
 • Aggressioteemaan liittyvä lainsäädäntö, arvot ja eettisyys
 • Aggression ennaltaehkäisy ja hallinta
 • Aggressiotilanteiden luokitus ja työntekijän vireystila
 • Vuorovaikutus havainnoinnin ja hallinnan välineenä
 • Riskien arviointi
 • Turvallisuuskulttuuri ja yhteisöllisyys
 • Aikuisten oppiminen ja opettaminen
 • Kouluttajana toimiminen

Osallistuja

 • Tietää laajasti aggression ja väkivallan moniulotteisia merkityksiä
 • Hallitsee aggression ja väkivallan ennaltaehkäisyn, ennakoinnin, hallinnan ja jälkiselvittelyn ammatillisia menetelmiä työssä
 • Ymmärtää oppimisen periaatteita ja didaktisia menetelmiä ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti koulutuksissaan
 • Osaa kouluttaa ja ylläpitää AVEKKI-toimintatapamallia turvallisesti
 • Kehittää omaa osaamistaan ennaltaehkäisystä, hallinnasta ja teeman kouluttamisesta


Kouluttajat
AVEKKI-asiantuntijakouluttajat, Savonia-amk


Opetusmenetelmät
Tiedon yhdessä rakentamista ja kokemuksellisuutta painottavat menetelmät, esimerkiksi reflektoivat keskustelut, käytännön harjoitteet, simulaatiooppiminen, ryhmätehtävät, etätehtävät, vertaisarviointi ja opetusharjoittelu.
Koulutuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Oppimateriaalina käytetään AVEKKI-projektissa tuotettua ja myöhemmin päivitettyä opetusmateriaalia. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähijaksoille, kaikkien etätehtävien suorittamista sekä harjoittelun toteuttamista.
Osallistujan on järjestettävä ja pidettävä yksi AVEKKI I -koulutus (12 t -24 t) loka-marraskuussa 2022.


Hinta
1850 euroa + alv 24 % / osallistuja.
Koulutus laskutetaan kahdessa yhtäsuuressa erässä; syyskuussa ja marraskuussa 2022.


Hakeminen
Sähköinen haku auki 5.6.2022 asti.
AVEKKI I -koulutus tulee olla suoritettu ennen koulutuksen hakuajan päättymistä. Hakulomakkeen mukana lähetettävä allekirjoitettu esimiehen koulutuspuolto pdf-muodossa sekä AVEKKI I -koulutuksen todistus. AVEKKI I -todistuksen tulee olla kopio Savonia-ammattikorkeakoulun myöntämästä todistuksesta.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viikolla 23. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 17.6.2022 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova ja perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta, myös sairastapauksessa. Koulutus toteutetaan, jos on riittävä määrä osallistujia. Maks. 20 osallistujaa.

HUOM! kouluttajakoulutukseen osallistujan tulee päivittää tietonsa/taitonsa kolmen vuoden välein osallistumalla kouluttajien näytönantopäivään (1 pv). Kaikkien AVEKKI-kouluttajien pitämistä AVEKKI I -koulutuksista todistukset kirjoitetaan Savonia- AMK:n toimesta hintaan 3 €/todistus + ALV 24 %.


Lisätietoja
taydennyskoulutus@savonia.fi,
puh. 044 785 6420

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.8.2022 08:00

Päättyy:  

29.11.2022 16:00

Tapahtumapaikka

Savonia-ammattikorkeakoulu / Microkadun kampus

Microkatu 1
70200 Kuopio

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulu Jatkuva oppiminen, Sosiaali- ja terveysala

044 785 6420

taydennyskoulutus @savonia.fi